o parafii

Historia Parafii Świętego Benedykta w Lubajnach sięga …. roku ….